Yasuragi inleder samarbete med Inner Journeys för en mer hållbar värld

yasuragi - inner journeys

Holistiskt välmående och existentiell hälsa har sedan starten varit ledord för vad kurs- och ledarskapcentret Inner Journeys har velat ge sina gäster. 

Ett unikt koncept där människor får möjlighet att skala av den yttre världen, andas ut och åka hem med ny kraft. 

Vi lever i en tid där tempot snurrar allt snabbare, med en digitalisering som skapar möjligheter samtidigt som våra inre system blir överbelastade av för många intryck. Sjukskrivningarna på grund av stress fortsätter att öka lavinartat och vi som mänsklighet står inför att göra nya val om vi vill rädda den jord vi lever på och skapa ett hållbart liv för kommande generationer. Vi är mitt i ett paradigmskifte där vi behöver se till hela människan. Ett skifte som bara kan ske om vi väljer att kliva ur våra gamla mönster, möta våra rädslor för att tänka nytt och därmed kunna hitta de hållbara lösningarna.

Under flera år har Inner Journeys varit en del av denna förändring genom att tillhandahålla några av de mest erkända internationella och svenska retreat-ledarna inom inre transformativt ledarskap. Genom Björnbacka retreatcenter, som är Inner Journeys hemvist, erbjuds en lugn och samtidigt progressiv miljö som främjar reflektion, utrymme att tänka de långa tankarna och aktivera det parasympatiska nervsystemet utifrån vilket vi inte bara läker fysiskt och mentalt, utan även kommer i kontakt med vår empati och kreativitet.

För att ta detta ett steg längre, väljer Inner Journeys nu att påbörja ett samarbete med det internationellt prisbelönta Yasuragi som sedan 25 år kompromisslöst dedikerat sig till att leverera inre upplevelser i världsklass. Det är när vi tar hand om oss själva och medvetet tar ansvar för våra handlingar som vi kan skapa goda effekter både för oss som individer och på en samhällelig nivå. Genuint välbefinnande uppstår när vi tar hand om vår fysiska och mentala hälsa, likväl som den emotionella och existentiella.

Tillsammans med Yasuragi kommer Inner Journeys under hösten 2022 att erbjuda olika retreats på Yasuragi. Det blir en möjlighet för fler att upptäcka vilka stora effekter det inre arbetet har på den yttre världen. Kurserna som hålls på Yasuragi är tänkta att vara smakprov på de längre fördjupningskurser som är förlagda till Inner Journeys hemvist, Björnbacka.

Vi ser detta samarbete som en fantastisk möjlighet att erbjuda fler att få en inblick i det som många av Sveriges företagsledare och entreprenörer redan har förstått är en viktigt del för att nå genuin framgång på ett personligt plan, men också för att kunna bidra till en bättre värld säger
Kristofer Skoglund, Commercial Director på Yasuragi.

Till att börja med kommer man att erbjuda tre olika retreats under namnet “A taste of…” Det blir heldagar på Yasuragi med avslutande övernattning och möjlighet att ta del av det japanska badet och den unika matupplevelsen.

A taste of The Silence

Möt din inre visdom

The Silence är en tyst retreat som kombinerar fundament från den välkända och beprövade Vipassana-traditionen med det senaste inom Mindfulness, neurofysiologi, stressfysiologi och beteendeforskning. Den är skapad för att stabilisera dig och öka din förmåga att kunna bibehålla balansen även när livet utmanar.

A taste of The Ice and the Breath

Mötet med din inre styrka

På denna retreat får du lära dig enkla men extremt effektiva verktyg från Wim Hof-metoden i kombination med de mest progressiva andningsteknikerna från olika Breathwork-discipliner, sammanställda av kursledaren Daniel Mueller-Gonzalez. Dessa har testats vetenskapligt och visat sig förbättra det mentala, fysiska och emotionella välmåendet samt ge dig ökad resiliens och ett starkare immunförsvar.

A taste of The Union

Vägen till ett djupare möte med dig själv och andra

Att våga vara sig själv och sårbar kan vara utmanande. Denna retreat är för dig som är nyfiken och redo att öppna upp för att utforska hur medvetenhet och fördjupad intimitet i relation till dig själv och andra kan expandera ditt liv.

På Inner Journeys kurs retreats har vi deltagare från många av Sveriges mest framgångsrika och medvetna företag. Det är framför allt ledare som förstått att om man vill skapa verklig förändring måste man börja med sig själv. Samarbetet med Yasuragi blir ett fint steg i att föra ut detta till den större allmänheten. När fler undersöker vad existentiell hälsa kan vara öppnar vi vägen för en värld med mer medvetenhet, lust, kreativitet, välmående och meningsfullhet. När man på djupet känner sitt syfte är det betydligt lättare att uppleva välbefinnande och framgång, kommenterar

Ludvig von Bahr, Grundare av Inner Journeys och Björnbacka Retreat Center

Det är bara tillsammans med andra vi kan förändra världen. För oss på Yasuragi är det ett viktigt strategiskt beslut att kroka arm med fler aktörer för att driva utvecklingen framåt. I detta samarbete och liknande tar vi nu avstamp för att vara en del av den rörelse som arbetar för att accelerera utvecklingen mot en mer hållbar värld i linje med “Inner Development Goals” vilka i sin tur syftar till att snabba på möjligheten att i stor skala aktivera FNs 17 globala hållbarhetsmål till 2030 säger

Kersti Olophsdotter, Head of Brand på Yasuragi

Inner Journeys samarbetar sedan tidigare med bl a Sturebadet m fl för att tillsammans lyfta existentiell hälsa i Sverige.

Resurslänkar: 

www.innerjourneys.org
www.yasuragi.se

www.bjornbacka.se

www.Innerdevelopmentgoals.org

www.sturebadet.se

Retreats & Kurser

Vi på Björnbacka bär på övertygelsen om att ett yttre skifte behöver börja med ett inre.

Du är välkommen som privatperson eller i yrkeslivet och vi hoppas på att få träffa just dig!