Inner Journeys
Ett företag med syfte att stödja vårt samhälles pågående paradigmskifte

Vi är ett företag med syfte att stödja vårt samhälles pågående paradigmskifte med bas i inre hållbarhet och navigation.
Världen befinner sig i ett skifte – alltifrån hur vi använder jordens resurser till hur vi driver företag och beter oss mot varandra som medmänniskor. Den holistiska hälsan, det vill säga den hälsa som avser hela vårt välbefinnande; det fysiska, mentala, emotionella och existentiella, har blivit alltmer aktuell och efterfrågad. Vi ser en längtan efter det genuina, äkta och hållbara. Och varje förändring, den egna, den i familjen eller verksamheten, börjar inifrån – hos dig.
Sturebadet och Yasuragi är först i serien av partners vi samarbetar med för att driva mot ett gemensamt och meningsfullt mål; ett bättre välbefinnande!
Våra olika retreats har fokus på det egna självledarskapet och existentiell hälsa. Kurserna leds av handplockade svenska och internationellt erkända ledare på sina respektive kompetensområden för att erbjuda upplevelser i världsklass.

Här börjar din inre resa - välkommen!
Genuint välbefinnande uppstår när vi tar hand om både vår fysiska och mentala hälsa, likväl som den emotionella och existentiella.

Syfte  Vi är här för att tjäna ett skifte till en medveten värld.

Vision En värld där alla känner sig hela och helt sammankopplade med sig själva, andra och naturen.

Principer

Autenticitet Vi "walk the talk" och tar ansvar för oss själva, våra åtaganden och vårt arbete. I alla relationer uppträder vi med ärlighet, rättvisa, respekt och integritet. I detta fokuserar vi på det kollektiva bästa.

Holism Vi tror på en värld som inte är skild från oss själva, andra och naturen. I detta strävar vi efter hållbarhet, överväger effekterna av våra handlingar och är medvetna om vårt förhållande till miljön. Vi hedrar sinnet, kroppen och hjärtat hos varje individ, med kunskap om behovet av balans och blandar alla dessa element.

Service Vi värdesätter utövandet av service och den ödmjukhet det medför. Vi lyssnar och svarar. Att tjäna lär oss om oss själva och vår relation till andra.

Passion Vi tror på kraften i att skapa utifrån passion. Det vi gör gör vi av en längtan efter att följa vårt syfte och vi har roligt när vi gör det utan att ta oss själva på för stort allvar.

Inklusion Vi arbetar tillsammans - inkluderande och i samarbete - med energi, avsikt och engagemang. Vi tror på radikal transparens och inbjuder till öppen kommunikation för att varje individ ska växa och som ekosystem blomstra. Vi har plats för människor att vara i en uppfostrande, inspirerande, stimulerande och experimenterande miljö.