Utvärdering av din upplevelse av The Ice and breath

The-Ice-Breath-Colors-D

The Ice and Breath kursen och det praktiska runt den.

Hej! Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid och besvarar dessa frågor, så att vi bättre kan förstå din upplevelse av The Ice and breath och har möjlighet att förbättra upplevelsen för andra.

Om du vill hjälpa andra förstå mer om The Ice and breath och din upplevelse så får du gärna dela en “testimonial”:

Om du är villig att dela ditt namn och/eller e-post, vänligen fyll i: