Sturebadet inleder samarbete med Björnbacka Retreat Center

x1000w-Sturebadet_Björnbacka

Sturebadet arbetar för att hela tiden förbättra människors hälsa och välbefinnande. Sedan slutet av 1800-talet har fokus legat på den fysiska och mentala hälsan – genom bad, träning, rörelse, beröring, meditation och olika former av yogautövande. För att även kunna erbjuda möjligheten att ta hand om sin emotionella och existentiella hälsa, två oerhört viktiga parametrar för att vi skall känna oss vitala, inleder Sturebadet nu ett samarbete med Björnbacka Retreat Center.

Världen befinner sig i ett paradigmskifte – i allt från hur vi använder jordens resurser till hur vi driver företag och beter oss mot varandra som medmänniskor. Nya krav ställs på företagsledare och ”revolutioner” som till exempel ”Me Too” och den rörelse Greta Thunberg har startat, visar tydligt att det finns en längtan efter det genuina, äkta och hållbara. Inte minst högpresterande individer som utåt skapar stora framgångar, söker en djupare mening för att även kunna tillfredsställa sina inre framgångar. För att komma dit behöver vi ta hand om oss själva och ansvara för vad vi gör och hur vi beter oss i den värld vi lever i. Genuint välbefinnande uppstår när vi tar hand om både vår fysiska och mentala hälsa, likväl som den emotionella och existentiella.

Björnbacka Retreat Center är en oas 40 minuter söder om Stockholm med fokus på det inre välbefinnandet och det egna självledarskapet. Kurserna leds av handplockade svenska och internationellt erkända ledare på sina respektive kompetensområden inom existentiell hälsa. Att det nu finns ett retreatcenter som erbjuder kurser i världsklass precis utanför Stockholm är viktigt – både för att det blir tillgängligt för fler människor och att resandet till liknande center i andra länder och världsdelar kan minska, vilket är mer hållbart för världens miljö.

  • Att leverera hälsa och välbefinnande i världsklass är det vi gör på Sturebadet.  Vi är en plats för människor att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa. Det gör vi genom att erbjuda träningsklasser och gym, bastu och bad, lugna miljöer, välgörande behandlingar och hälsosam mat. I samarbetet med Björnbacka får vi nu en möjlighet att erbjuda välbefinnande inom samtliga viktiga områden – alltså även det emotionella och meningsfulla i våra liv – och det med samma höga kvalitet, säger Sunniva Fallan Röd, vd Sturebadet AB.
  • Det är med stolthet vi etablerar ett djupare samarbete med Sturebadet och dess medlemmar – att expandera våra upplevelser på Björnbacka, för att sprida höjd medvetenhet, lust, kreativitet, välmående och mening till ännu fler. Det känns som ett alldeles organiskt beslut då vår gemensamma inställning till kvalitet och hjärta ligger helt i linje med varandra. Att dela syftet – att stödja människors resa till välbefinnande och framgång, känns oerhört meningsfullt”, säger Ludvig von Bahr, Grundare av Björnbacka Retreatcenter.

Samarbetet mellan Sturebadet och Björnbacka retreat Center inleds med tre olika retreats och fler tillkommer inom kort. För mer information om kursinnehåll och hänvisas till www.innerjourneys.org

Retreats & Kurser

Vi på Björnbacka bär på övertygelsen om att ett yttre skifte behöver börja med ett inre.

Du är välkommen som privatperson eller i yrkeslivet och vi hoppas på att få träffa just dig!