Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram
Låt utvecklingen av verksamheten, ledare och det gemensamma ledarskapet gå hand i hand

Leadership Labs erbjuder även skräddarsydda interna program för utveckling av ledare och organisationens gemensamma ledarskap. Vår erfarenhet är att den bästa ledar- och ledarskapsutvecklingen är möjlig när ledare samlas kring verksamhetens viktiga frågor och låter dessa bli den yttre arenan för den inre individuella och kollektiva utvecklingen.

Om kursledare

Gabriella-grussell-inner-journeys-org-leadership-lab

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell arbetar som psykolog med relationer och organisationer. Hon har 20 års erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer; inom utveckling av ledarskap, team och organisationskultur, risk- och krishantering, konflikthantering etc. Gabriella utgår från en bred teoretisk bas av exempelvis neuropsykologi, motivationsteori, och vuxenutveckling och omsätter dessa på ett konkret och inspirerande sätt i syfte att stödja utvecklingen av individer, relationer och organisationer.

  • Leg. psykolog. Uppsala Universitet
  • Tidigare ordförande i Sveriges arbets- och organisationspsykologer
  • Certifierad/utbildad i bl.a. Immunity to change, The Leadership Circle, TeamPro, Encounter Centered Couples Therapy
Staffan Åkerblom Leadership Labs Inner Journeys

Staffan Åkerblom

Staffan Åkerblom har 25 års erfarenhet av ledarskap- och organisationsutveckling. Han har designat och varit ledare för hundratals utvecklingsprogram på Executive Education på Handelshögskolan i Stockholm, och även varit chef på koncernnivå för ledarskapsutvecklingen i SEB (inklusive rektor och programledare för Wallenberginstitutet) och Telia Company. Han brinner för vuxenutveckling och att hjälpa andra uppnå sin potential.

  • Ek.Lic, Handelshögskolan i Stockholm
  • Growth Edge Coach
  • Certifierad handledare bl.a. i The Human Element, Radical Collaboration, Kärnkvaliteter, Klart Ledarskap och The Leadership Circle

Kontakta oss