Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram
Låt utvecklingen av verksamheten, ledare och det gemensamma ledarskapet gå hand i hand

Leadership Labs erbjuder även skräddarsydda interna program för utveckling av ledare och organisationens gemensamma ledarskap. Vår erfarenhet är att den bästa ledar- och ledarskapsutvecklingen är möjlig när ledare samlas kring verksamhetens viktiga frågor och låter dessa bli den yttre arenan för den inre individuella och kollektiva utvecklingen.

Om kursledarna

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell arbetar som psykolog med relationer och organisationer. Hon har 20 års erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer; inom utveckling av ledarskap, team och organisationskultur, risk- och krishantering, konflikthantering etc. Gabriella utgår från en bred teoretisk bas av exempelvis neuropsykologi, motivationsteori, och vuxenutveckling och omsätter dessa på ett konkret och inspirerande sätt i syfte att stödja utvecklingen av individer, relationer och organisationer.

 • Leg. psykolog. Uppsala Universitet
 • Tidigare ordförande i Sveriges arbets- och organisationspsykologer
 • Certifierad/utbildad i bl.a. Immunity to change, The Leadership Circle, TeamPro, Encounter Centered Couples Therapy

Staffan Åkerblom

Staffan Åkerblom har 25 års erfarenhet av ledarskap- och organisationsutveckling. Han har designat och varit ledare för hundratals utvecklingsprogram på Executive Education på Handelshögskolan i Stockholm, och även varit chef på koncernnivå för ledarskapsutvecklingen i SEB (inklusive rektor och programledare för Wallenberginstitutet) och Telia Company. Han brinner för vuxenutveckling och att hjälpa andra uppnå sin potential.

 • Ek.Lic, Handelshögskolan i Stockholm
 • Growth Edge Coach
 • Certifierad handledare bl.a. i The Human Element, Radical Collaboration, Kärnkvaliteter, Klart Ledarskap och The Leadership Circle

Om kursledare

Gabriella-grussell-inner-journeys-org-leadership-lab

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell arbetar som psykolog med relationer och organisationer. Hon har 20 års erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer; inom utveckling av ledarskap, team och organisationskultur, risk- och krishantering, konflikthantering etc. Gabriella utgår från en bred teoretisk bas av exempelvis neuropsykologi, motivationsteori, och vuxenutveckling och omsätter dessa på ett konkret och inspirerande sätt i syfte att stödja utvecklingen av individer, relationer och organisationer.

 • Leg. psykolog. Uppsala Universitet
 • Tidigare ordförande i Sveriges arbets- och organisationspsykologer
 • Certifierad/utbildad i bl.a. Immunity to change, The Leadership Circle, TeamPro, Encounter Centered Couples Therapy
Staffan Åkerblom Leadership Labs Inner Journeys

Staffan Åkerblom

Staffan Åkerblom har 25 års erfarenhet av ledarskap- och organisationsutveckling. Han har designat och varit ledare för hundratals utvecklingsprogram på Executive Education på Handelshögskolan i Stockholm, och även varit chef på koncernnivå för ledarskapsutvecklingen i SEB (inklusive rektor och programledare för Wallenberginstitutet) och Telia Company. Han brinner för vuxenutveckling och att hjälpa andra uppnå sin potential.

 • Ek.Lic, Handelshögskolan i Stockholm
 • Growth Edge Coach
 • Certifierad handledare bl.a. i The Human Element, Radical Collaboration, Kärnkvaliteter, Klart Ledarskap och The Leadership Circle

Kontakta oss