Sturebadet inleder samarbete med Björnbacka Retreat Center

Sturebadet arbetar för att hela tiden förbättra människors hälsa och välbefinnande. Sedan slutet av 1800-talet har fokus legat på den fysiska och mentala hälsan – genom bad, träning, rörelse, beröring, meditation och olika former av yogautövande. För att även kunna erbjuda möjligheten att ta hand om sin emotionella och existentiella hälsa, två oerhört viktiga parametrar…

Read More