Välkommen till Inner Journeys
Meningsfulla möten i en exklusiv miljö

Våra samarbetspartners

Det är med stolthet vi har etablerat ett samarbete med Sturebadet och Yasuragi under banderollen existentiell hälsa, där deras gäster nu får tillgång till ett mer holistiskt välmående.
Genom ökad förmåga till medvetenhet, självledarskap, kreativitet och djupare mening stödjer vi människors resa till välbefinnande och framgång.

Inner Journeys upplevelser kompletterar våra partners utbud med samma känsla av kvalitet och exklusivitet.

yasuragi-modified logo
z9ixddevjo3k2wssv5qi

Retreats & Kurser

Vi på Inner Journeys bär på övertygelsen om att ett yttre skifte behöver börja med ett inre.

Du är välkommen som privatperson eller i yrkeslivet och vi hoppas på att få träffa just dig!

Meningsfulla upplevelser i en exklusiv miljö

Inner Journeys är en samlingsplats för evidensbaserade kurser, retreats och events där du får möjlighet till det senaste inom personlig och ledarskapsutveckling för att kunna ta välgrundade beslut i linje med dina egna värderingar. Varje yttre förändring och beständig framgång – den egna, den i familjen eller den i verksamheten – börjar inifrån, hos dig.

Vi antar ett holistiskt perspektiv på välmående där de fysiska, mentala, emotionella och intuitiva systemen är i balans. Vi kallar detta existentiell hälsa. Vårt fokus ligger på att utforska de grundläggande orsakerna och beteendemönsterna som hindrar oss från att vara autentiska och känna meningsfullhet; alltifrån hur vi relaterar till oss själva och beter oss mot varandra som medmänniskor till hur vi driver företag och använder jordens resurser. Vi behöver ta ett större ansvar för vårt välmående och hur vi kan bidra till världen på ett hållbart sätt.

Hos oss möter du skickliga kursledare, internationellt erkända inom sina respektive kompetensområden. Vi arbetar i en exklusiv och naturskön miljö där maten, platsen och stämningen främjar både avkoppling, kreativitet och inspiration.

Hur omsätts Inner Development Goals i praktiken?

Inner Journeys bidrar aktivt till FN:s Inner Development Goals (IDG).
Detta är ett initiativ för att accelerera utvecklingen av de inre mänskliga förmågor som kommer att krävas för att kunna möta komplexa utmaningar på vägen mot att nå hållbarhetsmålen beskrivna i Agenda 2030.
Våra kurser och retreats har designats för att ligga i linje med ramverket IDG, och syftar till att på olika sätt stödja utvecklingen av “huret” inom de fem prioriterade områdena: Being, Thinking, Relating, Collaboration och Acting.

IDG_Logo

Testimonial

Den existentiella hälsan

Den existentiella hälsan – dvs där de fysiska, mentala, emotionella och intuitiva systemen är i balans – har blivit alltmer aktuell och efterfrågad del av modernt ledarskap och personlig utveckling. Det finns en strävan efter det meningsfulla, genuina, transparenta och hållbara, vilket ställer nya krav på medborgare likväl som företagsledare att vara en del av den positiva förändringen i samhället. Modern forskning har fokuserat på hur den inre förmågan att hantera vår alltmer komplexa tillvaro kan utvecklas.

Inner Journeys kurser utgår från forskning inom områden såsom mindfulness, emotionell och social intelligens samt Inner development goals (IDG). IDG har skapats som ett ramverk av färdigheter kopplade till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Ramverket är utvecklat av internationella forskare och består av fem kategorier som organiserar sig runt 23 färdigheter och egenskaper för mänsklig inre tillväxt och utveckling.

Vår matfilosofi & Utomhusmiljö

Vår matfilosofi

Björnbackas riktlinjer är i största möjliga mån vegetariskt/veganskt, närproducerat och ekologiskt. Vi är en del av det nya paradigmskiftet där miljöhänsyn står i fokus. Vi sätter stort värde på att matupplevelserna ligger i linje med de övergripande kvalitativa målsättningarna.
Den av våra dedikerade kockar tillagade maten är designad att på bästa sätt stödja kursprocesserna.

Utomhusmiljö

Alla säsonger har sin charm, vilket blir extra tydligt på Björnbacka då vi befinner oss mitt i naturen med öppna fält, sjöar, naturreservat och många trollska skogsleder att upptäcka. Under de varmare månaderna är utomhusatmosfären sagolik med Björnbackas lummiga och prunkande trädgård, terrasser, pergolas, gömda små uterum och vrår, fruktträdgårdar, odlingar, lantliga vyer, växthus m.m. Bastun, poolen och jacuzzin ramar in spaavdelningen.

Kontakta oss

reCAPTCHA demo: Running both v2 and v3